Boek: Over documentaire van Jan Vromman

Jan Vromman rondde in 2021 zijn onderzoek aan het RITCS School of Arts af. Jaren van overpeinzingen en research resulteerde in het boek ‘Alles over documentaires en nog veel meer’.

Alles over documentaires en nog veel meer biedt een overzicht van de kwesties en discussies waarmee documentairemakers in aanraking komen. Vanuit zijn ervaring als maker en docent aan RITCS School of Arts gaat de auteur in op terugkerende vragen over de eigenheid van schoonheid, engagement, vernieuwing, de markt, de verhouding tot het audiovisuele en de ethische omgang met de werkelijkheid en mensen. Dit artistiek-pedagogisch project is ook een persoonlijk verhaal over de omgang met het medium film en bovenal een erudiet pleidooi voor de documentaire als kunstvorm.

Jan Vromman zegt over zijn boek: “Mij lijkt het een tekst die mensen met interesse voor film en kunst en meer in het bijzonder filmmakers kan interesseren.Ik ga in gesprek met Matthias De Groof, antropoloog en documentairemaker, docent verbonden aan de Universiteit Antwerpen.