DE “VTI”-COLLECTIE

Als vindplaats van Kunstenpunt herbergt MoBo de voormalige VTI-theatertekstcollectie in langdurig bruikleen.

Het Vlaams Theater Instituut (VTI) was tot 2016 het Vlaamse steunpunt voor podiumkunsten. De door het VTI opgebouwde collectie omvat ruim 7000 theaterteksten, zowel gepubliceerde stukken als unieke manuscripten. Ze groeit verder door aanleveringen vanuit de toneelsector i.s.m. de opvolger van VTI, vzw Kunstenpunt.

Je kan de titels, auteurs of producerende toneelgroepen van de theaterteksten in onze algemene online-catalogus opzoeken. Daar zie je ook of een titel bij ons in de Dansaertstraat 70 aanwezig en uitleenbaar is.

Welke teksten rollen voor een bepaald aantal spelers hebben, kan je hier opzoeken.

Een bijzonder ruime collectie theaterteksten vind je ook bij Opendoek te Antwerpen.

De door het VTI opgebouwde podiumdatabank waarin dag aan dag notitie wordt genomen van de gemaakte producties in Vlaanderen wordt door de opvolger Kunstenpunt onverkort voortgezet.